Banner newslettera - w tle łoś w lesie, w części głównej herb gminy Izabelin oraz napis Newsletter - Urząd Gminy Izabelin.
Masz na to wpływ - banner

WYBORY PREZYDENCKIE

PROJEKTUJEMY IZABELIŃSKI SKATEPARK

 • Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne organizowane przez Młodzieżową Radę Gminy Izabelin w sprawie wyglądu Skateparku w Izabelinie, które odbędzie się 10 lipca br. w Centrum Kultury Izabelin.
 • Podczas konsultacji przedstawiona zostanie wstępna koncepcja geometrii skateparku. Przedmiotem ustaleń będą rozwiązania szczegółowe takie jak geometria, strefowanie i przeszkody.
 • Więcej informacji na temat spotkania.
wieści z gminy - banner

KONKURSY I PROGRAMY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W CZERWCU 2020 R.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) informujemy, iż umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie.
 • Więcej informacji na temat umorzenia pożyczki dla przedsiębiorców.Link otwiera się w nowym oknie

OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „MOJA WODA”

PROGRAM „DOBRY START”

 • Informujemy, iż od 1 lipca 2020 roku można składać wnioski dotyczące rządowego programu „Dobry Start” (300+).
 • Programem „Dobry Start” objęci są wszyscy uczniowie do ukończenia 20 roku życia, a w  przypadku uczniów z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do 24 roku życia.
 • Więcej informacji na temat Programu „Dobry Start”.
wieści z sołectw - banner

NADCHODZĄCE ZEBRANIA WIEJSKIE

sołectwo laski - banner

BIOGRAM TRZECIEGO Z PATRONÓW ULIC W LASKACH

 • Karol Maciej Szymanowski herbu Ślepowron (ur. 3 października 1882 w Tymoszówce, zm. 29 marca 1937 w Lozannie) – jeden z najwybitniejszych polskich muzyków, pianista, kompozytor, pedagog i pisarz. Uczeń Richarda Straussa, współzałożyciel  Spółki Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich, rektor Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego. Wychowywał się w rodzinie ziemiańskiej o bogatych tradycjach muzycznych. Edukację rozpoczętą w rodzinnych stronach kontynuował w Warszawie i Berlinie, podróżował po Europie i Afryce Północnej. W okresie międzywojennym mieszkał w Bydgoszczy, w Warszawie i w Zakopanem. Łączył inspiracje artystyczne wschodnie, niemieckie i następnie przede wszystkim polskie. Jest pochowany w Krypcie Zasłużonych na krakowskiej Skałce.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH KALISTENIKA W LASKACH

 • Już od najbliższego wtorku ruszają bezpłatne zajęcia dla młodzieży i dorosłych Kalistenika w Laskach!
 • Kalistenika kształtuje mięśnie, równowagę, zwinność i koordynację.
 • Zajęcia odbędą się pod okiem utalentowanego trenera Sebastiana Dynera w strefie sportowej na placu zabaw w Laskach (ul. Wieczorka 28) z wykorzystaniem urządzeń kalistenicznych. Zajęcia są bezpłatne, finansowane z funduszu sołeckiego wsi Laski na rok 2020.

SĄSIEDZKA WYMIANA PLONÓW

 • W najbliższą niedzielę – 5 lipca, Koło Gospodyń Wiejskich ‚Kampilaski’ zaprasza na sąsiedzką wymianę plonów (warzywa, owoce).
 • Godzina 20:00 pod dębem przy 3 Maja 45/Wolffa.
Nadchodzące wydarzenia - banner
Modyfikuj subskrybcję    |    Zobacz w przeglądarce